Категория :

Научни публикации

Нашият опит в локалното лечение на труднозаздравяващи рани от съдов произход с Theresienol

Нашият опит в локалното лечение на труднозаздравяващи рани от съдов произход с Theresienöl Василев В., Шишков С. Клиника по съдова хирургия – МБАЛ Бургас АД Проучването е върху локалното лечение на трудно заздравяващи рани със съдова етиопатогенеза. Лекувани са 15 пациент...
Виж още

Доклад на тема: следоперативни грижи при болни с реконструктивни операции в илеофеморалния и феморо-поплитеалния сегмент

Доклад на тема: следоперативни грижи при болни с реконструктивни операции в илеофеморалния и феморо-поплитеалния сегмент   Старша мед.сестра: Ваня Василева Тончева гр.Велико Търново   2013 година   „МБАЛ-БУРГАС”АД е многопрофилен болничен комплекс с 635 болнични легла ...
Виж още

Доклад на тема: терапевтични принципи и методи при лечението на артериалните и периферни заболявания – ерготерапия

Доклад на тема: терапевтични принципи и методи при лечението на артериалните и периферни заболявания – ерготерапия   ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ “МБАЛ-БУРГАС”АД Тодорка Славова Георгиева М.октомври 2013 год. Велико Търново     ЕРГОТЕРАПИЯ   Опреде...
Виж още

Грижи за болни с диабетно стъпало

МБАЛ Бургас АД Отделение по съдова хирургия м.с. Мариана Георгиева     Захарен диабет   Захарният диабет (diabetes mellitus) е хронично нарушение на въглехидратния метаболизъм и достига почти епидемични размери в световен мащаб. Понастоящем в България около 52...
Виж още

Диабетно стъпало

ДИАБЕТНО СТЪПАЛО В.Василев, д.м.         Определение: Съвкупност от патологични изменения на долните крайници и стъпалата, дължащи се на развиващия се съдово-дегенеративен синдром и трофичните промени в периферната нервна система, характерни при болните от захарен ...
Виж още