Хроничната артерална недостатъчност на крайниците

юли 10, 2013
Off

Хроничната артерална недостатъчност долните крайници

е най-честото съдово артериално заболяване. Диагностиката му изисква щателно запознаване със всички кръвоносни съдове на пациента, защото много често се засягат успоредно и други отдели на артериалната система на човешкото тяло – сънни артерии, горни крайници, долни крайници и коремни артерии. За хората с оплаквания, дължащи се на недостатъчно кръвоснабдяване на долните крайници, съществува сериозна и реална опасност от претърпяване на неизбежна ампутация.

По данни на Националната здравноосигурителна каса за 2012 година ампутациите в България са над 3100. Повечето от тях са резултат от състояния, свързани с артериални заболявания на долните крайници, които при навременна диагностика и специализирано съдово хирургично лечение, могат да бъдат коригирани навреме и така да се избегне ампутирането на засегнатия крайник и инвалидизиране на пациента.