Специалисти

 


dr-vasilev
Доц. д-р ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ Д.М.длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК КЛИНИКАспециалност:ОБЩА ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТтел.0878 501 072

dr_trapchev
Д-р БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ТРЪПЧЕВдлъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯспециалност: ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯтел.0879 357 671
IMG_20190102_104918
Д-р СТОЙЧО РАНГЕЛОВ ШИШКОВдлъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯспециалност:ОБЩА ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ,тел.0879 357 689

dr_r_shishkov
Д-р РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ ШИШКОВдлъжност: ЛЕКАРспециалност:СЪДОВА ХИРУРГИЯ 
 IMG_20190102_104239  Д-р ХРИСТО СТЕФАНОВ
длъжност: ЛЕКАРспециалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ, БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 IMG_20190104_135857 ВАНЯ ВАСИЛЕВА ТОНЧЕВАдлъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРАтел.0879 357 678