Услуги

В клиниката се оказва Специализирана медицинска помощ в областта на съдовата хирургия и в случаите :

  • При травми на артериалните и венозни съдове с разкъсване и нараняване.
  • При спешни съдови заболявания: остри обтурационни инциденти – запушване на съдовете-емболии и тромбози.
  • При тромбоза на коремната аорта /Синдром на Лериш/, стенози и тромбози на тазови, бедрени и подбедрени артерии /Болест на Бюргер/.
  • При истински и лъжливи аневризми на коремна аорта и периферните артерии.
  • При хронични заболявания на органните съдове-бъбречни /вазоренална хипертония/; мезентериални съдове /абдоминална ангина-стенози и тромбози/.
  • При вродени и придобити заболявания на артериалната, венозна и лимфна системи :артерио-венозни аномалии: хемангиоми, лимфангиоми, ангиостеохипертрофен синдром.
  • Конструиране на постоянен съдов достъп за хемодиализа /артерио-венозни фистули и имплантиране на съдови протези за траен достъп/.
  • При функционални съдови заболявания.
  • Лечение на остри и хронични венозни заболявания /тромбофлебити, варикофлебити/; операции на разширени вени – Stripping, флебектомии, склерозираща терапия на ретикуларни вени и разширени капиляри.
  • Лечение на варикозни язви, рани от постфлебитен синдром,бавно и трудно заздравяващи рани от съдов или друг характер.